OFERTA
Plan połączenia spółek DIG i SPV5
Działając na podstawie art. 500 par. 21 kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia spółek THC SPV5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz Dobrowolski – Inicjatywa Gospodarcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wschowie (Spółka Przejmowana), począwszy od dnia 25 maja 2016 r. Plan połączenia spółek DIG i SPV5
Spółka Dobrowolski – Inicjatywa Gospodarcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wschowie, adres: ul. Obrońców Warszawy 26, 67-400 Wschowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121603, o kapitale zakładowym 108.000 zł, w całości pokrytym, posiadająca NIP 6971004825, REGON 410230286
D.I.G. Sp. z o.o.

Dobrowolski - Inicjatywa Gospodarcza Sp. z o.o. powstała w 1995 r. jako firma zarządzająca innymi podmiotami prawnymi w celu dokonywania restrukturyzacji i prywatyzacji tych podmiótow.

Z czasem spółka rozszerzyła swoją działalność o outsourcing i usługi serwisowe urządzeń produkowanych przez podmioty zależne.

Dobrowolski - Inicjatywa Gospodarcza jest częścią Grupy Kapitatowej Dobrowolski.

GKD w tym D.I.G. Sp. z o.o. posiada certyfikat ISO 9001 i AQAP.
D.I.G. Sp. z o.o. ul. Obrońców Warszawy 26 67-400 Wschowa woj. lubuskie NIP: 697-10-04-825 dig@dobrowolski.com.pl